Składki ZUS nigdy nie spadną?

W toku tych czterech lat składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wzrosły o blisko 20 proc. W bieżącym roku miesięczna rata wyniesie 1095,37 zł, czyli o blisko 50 zł więcej niż w roku ubiegłym. Przyczyną podwyżek stanowi wzrost poziomu wynagrodzeń, również na poziomie płacy minimalnej, kiedy również złego miesięcznego wynagrodzenia.

Od stycznia pracodawca, który trzyma na głęboki etat człowieka nie może zapłacić mu nieco niż 1750 zł brutto. Świadczy to, że płaca minimalna wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 70 zł. Takie podniesienie stawki minimalnej cieszy pracowników, jednak u panów nie wzbudza za wysokiego entuzjazmu. Dlaczego?

– Wysokość wynagrodzenia minimalnego ściśle składa się z wysokością składek ZUS. A dla przedsiębiorcy wzrost płacy minimalnej oznacza nic nowego jak poniesienie wyższychkosztówpracy. W działalności, z 1750 zł brutto pracownik weźmie na rękę 1280zł. Dla pracodawcy z zmianie, uwzględniając wszystkie ubezpieczenia także opłaty na ZUS, będzie mieszać się toż z kosztem 2100 zł. Co dobre, wysokie pozapłacowe koszty produkcji uchodzą za samą z ważnych barier rozwoju energie w naszym kraju – tłumaczy Robert Smerkowski, dyrektor oddziału Tax Care w Warszawie.

Dlaczego składki chodzą w górę?

Na wzrost składek z urzędu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego mają wpływ dwa wskaźniki. W sukcesie darowizny na ubezpieczenie społeczne jest obecne płaca minimalna, której wysokość badana jest corocznie, w trasie rozporządzenia Rady Ministrów. Z serii w przykładu darowizny na ubezpieczenie zdrowotne, tym znakiem stanowi wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale. Wyliczeń dokonuje Główny Urząd Statystyczny.

– W świetle opublikowanych właśnie pod koniec stycznia danych GUS, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w rynku biur w IV kwartale 2014 r. (z opłatami z wyniku) wyniosła 4139,42 zł – mówi Robert Smerkowski, dyrektor oddziału Tax Care w Stolicy. Co w działalności znaczy to dlaprzedsiębiorcy? Podana wartość określa dolną granicę podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zawiera 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w regionie przedsiębiorstw, czyli 3104,57 zł. Biorąc pod opiekę, że składka zdrowotna jest spośród tego 9 proc., to zabierze ona 279,41 zł, czyli o 9,01 zł bardzo niż w 2014 roku. Pierwsze składki w pozostałej wysokości za styczeń przedsiębiorcy zapłacili już wraz z początkiem lutego.
Składka zdrowotna podlega odliczeniu

Istotne, z punktu widzenia przedsiębiorcy istnieje toż, że składkę zdrowotną można odliczyć od podatku. Ale uwaga, odliczeniu podlega jedynie 7,75 proc. podstawy, a 1,25 proc. nie podlega odliczeniu ani odpodatkuani od dochodu, nie stanowi również kosztu uzyskania przychodu.

– Jednak pewnym warunkiem odliczenia składki zdrowotnej z podatku dochodowego jest faktyczne jej zapłacenie. Niezbędne istnieje zatem bycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpłat w konkretnym roku rozliczeniowym np. potwierdzenia przelewów bankowych do ZUS – podkreśla Robert Smerkowski.
Ile wyniesie tzw. mały ZUS

Z zmianie nowi inwestorze przez dwa lata posiadają uprawnienie do preferencyjnych składek ZUS. Podstawawymiaruskładek na tzw. mały ZUS tworzy nie tanio niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Mając pod uwagę, że płaca minimalna wynosi aktualnie 1750 zł brutto, to w okresie styczeń-grudzień 2015 roku początkujący przedsiębiorcy zapłacą składki w będących wysokościach:

– emerytalna – 102,48 zł;

– rentowa – 42,00 zł;

– chorobowa – 12,86 zł;

– wypadkowa – 10,13 zł.

Do ostatniego dochodzi składka na ubezpieczenie zdrowotne, które również dla nowych, jak oraz wieloletnich już przedsiębiorców wynosi tyle samo.

Zobacz także

Kiedy szef nie musi płacić składek? Co do zasady osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą oraz biorąca jednocześnie zasiłek macierzyński za czas urlopu rodzicielskiego nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom. Nie trzeba uiszczać należności ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospod...
Miliony Polaków na głodowych pensjach? Nie starcza na czynsz, ogrzewanie, zdrowe posiłki czy krótki urlop. W Niemczech coraz więcej kobiet pracujących nie jest w mieszkanie utrzymać się ze naszych wynagrodzeń. W Niemczech rośnie liczba osób, które mimo, iż są czynne zawodowo, nie mogą związać końca z wynikiem. ...
Demisja stanowiska prezesa? Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Wypełniłem swoją funkcję, dziś mogę pójść z naturalnym sumieniem" - podał, uzasadniając decyzję. Stanowisko prezesa ZUS Derdziuk sprawował od 2009 r. "Swoją rolę w ZUS mam za wypełnion...
PIP u pracowników? Mandaty za brak wypłat? 90 tysięcykontroli także prawie 20 tysięcy wystawionych mandatów - to wstępny bilans działań Państwowej Inspekcji Praktyce w 2014 roku, do którego dotarła reporterka RMF FM Magdalena Gawlik. Co czwarty z mandatów pracodawcy otrzymali za naruszanie przepisów dotyczących wypłat ods...

Post Author: Arnold