Miliony Polaków na głodowych pensjach?

Nie starcza na czynsz, ogrzewanie, zdrowe posiłki czy krótki urlop. W Niemczech coraz więcej kobiet pracujących nie jest w mieszkanie utrzymać się ze naszych wynagrodzeń.

W Niemczech rośnie liczba osób, które mimo, iż są czynne zawodowo, nie mogą związać końca z wynikiem. Pod koniec 2013 roku aż 3,1 mln pracowników zarabiało poniżej progu ubóstwa – wynika zanalizyFederalnego Urzędu Statystycznego. Przed dwoma laty granicą tąż stanowiło 979 euro netto miesięcznie dla kobiet samych i 2056 euro w przykładzie czteroosobowej rodziny. Granica ta stanowi ok. 60 proc. wysokości średniej płacy w Niemczech. Uwzględnia także wszystkie świadczenia państwowe, takie jak dodatek mieszkaniowy czy rodzinne.

Z analizy statystyków wynika, że około 16 proc. mieszkańców Niemiec było w 2013 roku zagrożonych ubóstwem. Pierwsza ta wzrosła w porządku pięciu lat o 25 proc. W 2008 roku ilość osób pracujących, jakie nie były w mieszkanie utrzymać się ze bliskich wynagrodzeń, wynosiła 2,5 mln.

Związać koniec z bokiem

Ankiety dokonane w polach domowych pokazały, że w 2013 roku 379 tys. osób poszukujących dobrze nie było w poziomie na etap opłacić czynszu, 417 tys. przyznało, że musi rezygnować z dobrego ogrzewania mieszkania, a ponad pół miliona (538 tys.), że wpłaca na utrzymaniu, pozwalając sobie na pełnowartościowy posiłek ale co następny dzień.

Dla 1,5 mln osób nawet tygodniowyurlopjest luksusem, na jaki nie może sobie pozwolić. Blisko 600 tys. osób idących nie być na indywidualny samochód.

Wyższe świadczenia

Członek zarządu centrali związków zawodowych DGB Annelia Buntenbach nazywa wyniki analizy „skandalem” w poszczególnym z największych krajów na świecie. Uważa, że wpisana w aktualnym roku płaca minimalna w Niemczech nie wystarczy, by rozwiązać problem wpływów na progu ubóstwa. Jej założeniem pomocne są wyższe świadczenia socjalne. – W wielu miastach czynsze szybują w górę, dlatego natychmiast należy podwyższyć dodatek mieszkaniowy, aby więcej osoby o niskich zyskach ubiegły w poziomie opłacić czynsz – powiedziała Buntenbach. Wzrosnąć powinien jej daniem również dodatek na dzieci wybierany przez urząd pracy osobom o niskichdochodach.

Z zmiany Sabine Zimmermann, odpowiedzialna za resort pracy w Lewicy, postuluje podwyższenie płacy minimalnej z 8,50 na 10 euro.

Zobacz także

Składki ZUS nigdy nie spadną? W toku tych czterech lat składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wzrosły o blisko 20 proc. W bieżącym roku miesięczna rata wyniesie 1095,37 zł, czyli o blisko 50 zł więcej niż w roku ubiegłym. Przyczyną podwyżek stanowi wzrost poziomu wynagrodzeń, również na poziomie płacy...
Apel o zwiększenie dodatku pienieżnego? Europosłowie apelują o jak największe uruchomienie dodatkowych pieniędzy nawalkęz bezrobociem wśród wszystkich młodych. W ostatnim roku roku na ten przedmiot Komisja Europejska przeznaczyła miliard euro, więc jedną trzecią pieniędzy przewidzianych na najszybszych 6 lat. Jego wpis...
Niemiecka ustawa zabije przedsięrców – TIRów? Razem z wprowadzoną od 1 stycznia ustawą MiLoG minimalna płaca w Niemczech wynosi 8,5 euro za godzinę. Nasi zachodni sąsiedzi chcą, aby stawka ta wiązała każde kobiety piszące czynność na placu ich świecie. Dla polskichkierowcówTIR-ów może świadczyć to utratę konkurencyjności. ...
Zmiejsza się ilość salonów? Zmniejsza się liczba salonów sieci komórkowych. Większość operatorów rozwija internetowe ramię handlu. Sprzedawcy idą tam, gdzie klienci. A ci oczekują atrakcyjnej cenowo oferty. W ciągu tych czterech lat nasi operatorzy komórkowi zamknęli co piąty salon sprzedaży. Najwięc...

Post Author: Arnold