Kiedy szef nie musi płacić składek?

Co do zasady osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą oraz biorąca jednocześnie zasiłek macierzyński za czas urlopu rodzicielskiego nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom.


Nie trzeba uiszczać należności ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci jednoczesnego pobierania zasiłku macierzyńskiego za okresurlopu rodzicielskiego.

Tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w decyzji interpretującej przepisy. Mieszkająca o jej danie prowadzi działalność gospodarczą. Kobieta w kwietniu 2014 roku urodziła dziecko. Wnioskowała u swojego właścicielowi o urlop macierzyński, dodatkowy oraz rodzicielski w wymiarze 10 tygodni. Obecnie chce skorzystać z nowych 16 tygodni ostatniego z wymienionych urlopów. Jej wątpliwości dotyczą jednak zasady opłacania składek w razie wznowienia prowadzenia praktyki w sezonie trwaniaurlopu.

ZUS przypomniał, że kobiety fizyczne, które na obszarze RP prowadzą pozarolniczą działalność, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczeniom tym obowiązkowo podlegają także osoby pobierające zasiłek macierzyński. Tak wychodzi z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie zabezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121). Przy czym zasiłek macierzyński przysługuje za czas ustalony przepisami kodeksu pracy jako okresurlopumacierzyńskiego, drugiego oraz rodzicielskiego.

Mówienie to za chwila spędzony na rodzicielskim potrafi żyć wybierane maksymalnie przez 26 tygodni.

W analizowanej sytuacji duże miejsce ma art. 9 ust. 1 c wspomnianej ustawy. Rozstrzyga on kwestię podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów. I właśnie, osoba wykonująca kampanię pozarolniczą także osiągająca jednocześnie powody do zrozumienia jej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym także rentowymi z urzędu pobierania zasiłku macierzyńskiego podlega przymusowo tymże ubezpieczeniom z urzędu otrzymywania zasiłku. Przy czym rzekomo ona dobrowolnie, na nasz wniosek, opłacać składki z prac.

Z powyższego wynika, że co do zasady osoba prowadząca pozarolniczą działalność finansową i wykorzystująca jednocześnie zasiłek macierzyński za czas urlopu rodzicielskiego nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym także wypadkowemu z urzędu prowadzenia czynności. Jednocześnie ZUS podkreślił, iż taka dziewczyna istnieje zobowiązana do opłacaniaskładkina ubezpieczenie zdrowotne. Stanowi tak niezależnie z posiadania równocześnie innego tytułu do zdobycia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Zobacz także

Polski rynek pracy może być ziemią obiecaną? W 2014 roku wydanych zostało Ukraińcom blisko 30 proc. więcej praw na aktywność w Polsce niż w roku ubiegłym. Imigranci zza wschodniej granicy uzupełniają deficyty pracownicze w rolnictwie,produkcji, ogrodnictwie czy transporcie. Work Service szacuje, że na Ukraińców czeka w Pols...
Za 5-10 lat każdy będzie miał firmę? Wszystek pracownik, od zwykłych miejsc w przemyśle do zadań menadżerskich, na indywidualnej działalności gospodarczej - no że robić przyszłość rynku pracy. Będzie się to tworzyło ze nowościami technologicznymi. Choć dziś pomysł ten inwestuje się nierealny, to zdaniem Małgorzaty S...
Składki ZUS nigdy nie spadną? W toku tych czterech lat składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wzrosły o blisko 20 proc. W bieżącym roku miesięczna rata wyniesie 1095,37 zł, czyli o blisko 50 zł więcej niż w roku ubiegłym. Przyczyną podwyżek stanowi wzrost poziomu wynagrodzeń, również na poziomie płacy...
Apel o zwiększenie dodatku pienieżnego? Europosłowie apelują o jak największe uruchomienie dodatkowych pieniędzy nawalkęz bezrobociem wśród wszystkich młodych. W ostatnim roku roku na ten przedmiot Komisja Europejska przeznaczyła miliard euro, więc jedną trzecią pieniędzy przewidzianych na najszybszych 6 lat. Jego wpis...

Post Author: Arnold