Demisja stanowiska prezesa?

Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. „Wypełniłem swoją funkcję, dziś mogę pójść z naturalnym sumieniem” – podał, uzasadniając decyzję. Stanowisko prezesa ZUS Derdziuk sprawował od 2009 r.

„Swoją rolę w ZUS mam za wypełnioną, i cele, które sobie dał za zrealizowane” – napisał Zbigniew Derdziuk w artykule przesłanym PAP przez rzecznika prasowego ZUS Wojciecha Andrusiewicza.

„Po pięciu latach działalności mogę z zdrowym sumieniem odejść, stąd nałożona na ręce pani premier dymisja. Gdy docierałby do ZUS, świadczył o konieczności poprawy jakości obsługi klientów. Wszystko co powodował jako prezes ZUS, uważało na celu tylko podniesienie satysfakcji milionów naszych klientów. Dziś Sklep to obecnie inna praca niż ta sprzed pięciu lat. Trudna w obecnym pozycja zespołu ludzi, z jakimi współpracowałem: zarządu, bogów także systemu pracowników ZUS” – stworzono w komunikacie cytując wypowiedź Derdziuka.

Wokół ZUS ostatnio było głośno w kontraktu spośród tymże, że na wstępie grudnia ubiegłego roku CentralneBiuroAntykorupcyjne zatrzymało 14 osób, w obecnym trzy zarabiające w departamencie zarządzania systemami informatycznymi ZUS również b. członka zarządu Biznesu w układzie ze badaniem dot. zmowy przy przetargu na drukarki dla ZUS. Przetarg dotyczył zakupu 3,3 tys. drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Do Regionalnej Izby Odwoławczej trafiło odwołanie spółek z dziedzinie, które zapewniały, że warunki opisane w specyfikacji zrobionej w ZUS spełniają tylko produkty jednego producenta. Zakład zaprzeczał oraz myślał, że mogą toż stanowić wyposażenia kilkufirm, ale KIO uwzględniła zdjęcia oraz nakazała powtórzenie oceny ofert.

Prokuratura zastosowała poręczenia gospodarcze w drugiej wysokości, uzależnionej od sytuacji majątkowej, wobec 14 osób, którym postawiono zarzut zmowy przetargowej przy zapotrzebowaniu na drukarki dla ZUS.

– – – – –

Zbigniew Derdziuk(ur. 24 stycznia 1962 r.w Skierbieszowie) – polski polityk, od 2009 prezes ZUS, od 2007 do 2009 minister-członek Rady Ministrów, od 1998 do 1999 i od 2005 do 2006 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Brat zakonnika Andrzeja Derdziuka.

Absolwent Technikum Internetowego w Zamościu z 1981. W 1987 skończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w dziale formie natomiast kierowania wykonywane przez Instytut Maszyny oraz Panowania w Przemyśle ORGMASZ oraz szwedzką Grupę Konsultingową M-Gruppen, brał wkład w Advanced Management Program zarządzanym przez IESE Business School. Należał w dużych szkoleniach z zakresu finansów także kierowania, m.in. podczas stypendium w USA.

Robiłeś w bankowości, mediach i konsultingu.

W zestawach w 1991 bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski z ramienia PChD w Warszawie[1].

W 1994 był zastępcą dyrektora Biura Zarządu Telewizji Polskiej, i w 1996 dyrektorem Biura Planowania Strategicznego w obecnym przedsiębiorstwie. Grał w Sejmie oraz Senacie, jako m.in. dyrektor Gabinetu Szefa Kancelarii Sejmu. W 1997 był zastępcą dyrektora Biura Karier oraz Danych PKO BP, płacąc za kampanie reklamowe tegobanku. Pełnił później funkcję dyrektora departamentu w Narodowym Banku Inwestycyjnym.

Od stycznia 1998 do marca 1999 był sekretarzem poziomu i zastępcą szefa KPRM w rodzaju Jerzego Buzka. 14 listopada 2005 został mianowany sekretarzem okresu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w stanie rządów Kazimierza Marcinkiewicza, 17 listopada tego tegoż roku objął nadto stanowisko przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Odwołano go z obecnych prac 13 lipca 2006 w dzisiejszym dniu sprawowania urzędu przez Przewodniczącego Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza.

Po objęciu 20 lipca 2006 przez byłego premiera stanowiska pełniącego obowiązki prezydenta Warszawy został wyróżniony panem jego przedsiębiorstwa w Urzędzie m.st. Warszawy. 31 sierpnia 2006 Rada Warszawy wybrała go na znaczenie sekretarza miasta. Pełnił tę pozycję trzy oraz pół miesiąca do 14 grudnia 2006. Później objąłstanowiskowiceprezesa zarządu Banku Pocztowego S.A.

16 listopada 2007 został awansowany na urząd ministra-członka Rady Ministrów w głównym rządzie Donalda Tuska. Zadanie to mieszkał do 13 stycznia 2009. 1 lutego tego tegoż roku powrócił do zarządu Banku Pocztowego SA, w jakim stał pierwszym wiceprezesem. Pełnił też funkcje członka rad nadzorczych różnych spółek akcyjnych, m.in. PKO BP, BGK także indywidualnych.

Zobacz także

Niemiecka ustawa zabije przedsięrców – TIRów? Razem z wprowadzoną od 1 stycznia ustawą MiLoG minimalna płaca w Niemczech wynosi 8,5 euro za godzinę. Nasi zachodni sąsiedzi chcą, aby stawka ta wiązała każde kobiety piszące czynność na placu ich świecie. Dla polskichkierowcówTIR-ów może świadczyć to utratę konkurencyjności. ...
Kiedy szef nie musi płacić składek? Co do zasady osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą oraz biorąca jednocześnie zasiłek macierzyński za czas urlopu rodzicielskiego nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom. Nie trzeba uiszczać należności ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospod...
Norweski socjal – to nie dla Polaków. Politycy Partii Postępu (FrP) chcą powstrzymać eksport zasiłków socjalnych ze swojego kraju. Wytaczają ciężkie działa przeciwko polskim imigrantom, chociaż sprawa dotyczy zaledwie kilkuset rodzin. Dziwimy się, jak stworzyć zdrowy i stały sposób wypłaty świadczeń - znaczy w...
PIP u pracowników? Mandaty za brak wypłat? 90 tysięcykontroli także prawie 20 tysięcy wystawionych mandatów - to wstępny bilans działań Państwowej Inspekcji Praktyce w 2014 roku, do którego dotarła reporterka RMF FM Magdalena Gawlik. Co czwarty z mandatów pracodawcy otrzymali za naruszanie przepisów dotyczących wypłat ods...

Post Author: Arnold