Apel o zwiększenie dodatku pienieżnego?

Europosłowie apelują o jak największe uruchomienie dodatkowych pieniędzy nawalkęz bezrobociem wśród wszystkich młodych. W ostatnim roku roku na ten przedmiot Komisja Europejska przeznaczyła miliard euro, więc jedną trzecią pieniędzy przewidzianych na najszybszych 6 lat. Jego wpisanie w bycie oznaczałoby trzydziestokrotny wzrost kwoty płatności zaliczkowych przewidzianych dla państw członkowskich w 2015 roku. Projektem jest zawarcie 650 tys. młodych zatrudnionych na rynek akcji.

Środki z Energie na praca zatrudnienia pracowników młodych (YEI) mają zasilić Europejski Fundusz Społeczny (ESF) w ostatnich krajach członkowskich, w jakich bezrobocie wśród młodych przechodzi na szczeblu regionalnym 25 %. Żeby wprowadzić nowy system finansowania Działalności w 2015 roku, Parlament i Rada wymagają jednak zaakceptować nowelizację zasad działania ESF. Obecnie 7,5 mln młodych wszystkich w Unii Europejskiej pozostaje bez pracy. Posłowie podkreślili, że UE powinna działać szybko, jeżeli zależy zredukować tę kwotę. W najbardziej dotkniętych bezrobociem regionach, specjalnie na południu Europy, nawet 50 %młodychw wieku 15-24 lat nie jest zatrudnienia.

Europie grozi utrata całego pokolenia ludzi, którzy bez aktywności nie są w okresie rozpocząć dorosłego jedzenia i zastosować naszego kreatywnego potencjału, mówili posłowie. Niektórzy a nie kryli obaw, co do zdolności państw członkowskich UE do efektywnego wykorzystania unijnych funduszy na praca długofalowych działań zwiększających liczbę stabilnych miejsc pracy. Ich daniem istnieje ryzyko, że rządy dadzą ostatnie pieniądze na bliskie, ale tymczasowe rozwiązania.

Program „Gwarancja dla młodych”, organizowany przez państwa UE, ma zmniejszyć bezrobocie wśród młodych ludzi. Planuje być sfinansowany z materiałów zarezerwowanych na ostatni przedmiot w ramach Energii na praca zatrudnienia panów młodych (YEI), które zasilą Europejski Fundusz Społeczny (ESF).

Program jest funkcjonować w ostatnich krajach członkowskich, w jakich bezrobocie wśród młodych wchodzi na etapie regionalnym 25 %. Wprowadzenie ofert w bycie pozwoliłoby zwiększyć wstępne finansowanie Inicjatywy z 1-1,5 % do 30 %. Końcem istnieje finansowe wsparcie podejmowanych przez unijne państwa wysiłków na sprawę otworzenia rynku pracy dla 650 tys. młodych ludzi.

Komisarz ds. zaangażowania oraz myśli społecznych, Marianne Thyssen, tłumaczyła, że zasilenie inicjatywy miliardem euro (więc jedną trzecią środków przewidzianych na lata 2014-2020) w niniejszym roku jest przydatne, ponieważ projekty YEI od 2013 roku nie toczą się tak szybko jak powinny. Obiecała skrupulatne monitorowanie także ocenę projektów, oraz podkreśliła, iż ten program nie uszczupli ani unijnego budżetu ani płatnościz innych funduszy. Parlament także Rada będą musiały zmienić zasady działania ESF w miejscowościach lata, aby plan mógł zostać wdrożony.

Dodatkowe informacje:

Na Propozycję na myśl zatrudnienia pracowników młodych kierują się działania wspierające bezpośrednio młodzież niekształcącą się, niepracującą ani nieszkolącą się (młodzież NEET) w wieku do 25 lat lub, w przykładu gdy państwa członkowskie uznają to za właściwe, w wieku do 30 lat (w Polsce przyjęto granicę 29 lat). Budżet Energie na sytuację zatrudnienia ludzi młodych na lata 2014-2020 to 3,2 mld. Materiały też stanowią czerpać z Europejskiego Funduszu Społecznego w państwach członkowskich. Wprowadzenie oferty w utrzymanie pozwoliłoby zwiększyć wstępne finansowanie Energii z 1-1,5 % do 30 %. Propozycja dotyczybudżetuna 2015 rok. Państwa, które korzystają z tej inicjatywy (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy) otrzymałyby jedną trzecią z 3,2 mld € zaraz po zaakceptowaniu planów operacyjnych

Zobacz także

Za 5-10 lat każdy będzie miał firmę? Wszystek pracownik, od zwykłych miejsc w przemyśle do zadań menadżerskich, na indywidualnej działalności gospodarczej - no że robić przyszłość rynku pracy. Będzie się to tworzyło ze nowościami technologicznymi. Choć dziś pomysł ten inwestuje się nierealny, to zdaniem Małgorzaty S...
Polscy pracownicy w top 10 – władanie językiem angielskim? Polska zajęła 7. znaczenie w rankingu Education First EPIc, sprawdzającym naukę języka angielskiego wfirmach. Polaków wyprzedzili tylko mieszkańcy krajów skandynawskich, Holandii oraz Belgii. Dorośli Polacy coraz chętniej rozwijają swoje wiedzy językowe, ponieważ wiedzą, iż stano...
Składki ZUS nigdy nie spadną? W toku tych czterech lat składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wzrosły o blisko 20 proc. W bieżącym roku miesięczna rata wyniesie 1095,37 zł, czyli o blisko 50 zł więcej niż w roku ubiegłym. Przyczyną podwyżek stanowi wzrost poziomu wynagrodzeń, również na poziomie płacy...
Polski rynek pracy może być ziemią obiecaną? W 2014 roku wydanych zostało Ukraińcom blisko 30 proc. więcej praw na aktywność w Polsce niż w roku ubiegłym. Imigranci zza wschodniej granicy uzupełniają deficyty pracownicze w rolnictwie,produkcji, ogrodnictwie czy transporcie. Work Service szacuje, że na Ukraińców czeka w Pols...

Post Author: Arnold